Pages Menu
Categories Menu

Akademia

Akademia

Kolejnym rodzajem szkoły wyższej w Polsce jest akademia. Jest ona rankingowo niżej on uniwersytetu i politechnika, co nie znaczy, że jest gorszą uczelni. Jest tak, ponieważ akademia to zazwyczaj mniejsza uczelnia, która uczy w konkretnym profilu np. Akademia Morska. Pierwsza akademia powstała w epoce renesansu we Włoszech. W Polsce pierwsza akademia pojawiła się w XVI wieku i była to Akademia Krakowska. Aby w Polsce uczelnia wyższa była akademią musi ona nadawać stopień doktora w co najmniej dwóch dyscyplinach.

Akademie w Polsce z podziałem na profile:

Humanistyczna (m.in. Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Akademia Pomorska w Słupsku),

Wojskowa (m.in. Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Akademia Obrony Narodowej w Warszawie),

Muzyczne (Akademia Muzyczna w Krakowie, Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Muzyczna w Łodzi),

Sztuk pięknych (Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach),

Wychowania fizycznego (m.in. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu)

Morskie (Akademia Morska w Gdyni, Akademia Morska w Szczecinie) ,

Teatralne (m.in. Akademia Teatralna w Warszawie).

Artykuł dzięki: