Pages Menu
Categories Menu

Politechnika

Politechnika to rodzaj uczelni wyższej o profilu kształcenia technicznego kształcąca przyszłych inżynierów, magistrów inżynierów, doktorów nauk technicznych.Politechnika Pierwsza politechnika powstała w Paryżu w XVIII wieku. W Polsce pierwsza uczelnią techniczną była Politechnika Lwowska założona w 1844 roku.Politechnika Na obecnym terytorium Polski najstarszą tego typu uczelnią jest Politechnika Gdańska, która została założona w 1904 roku. Aby szkoła wyższa mogła w Polsce nazywać się politechniką musi mieć uprawnienia do nadawania stopnia doktora w co najmniej sześciu dyscyplinach naukowych, w tym przynajmniej w czterech dyscyplinach w zakresie nauk technicznych.

W Polsce obecnie istnieje 18 uczelni technicznych, między innymi – Politechnika Gdańska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Białostocka, Politechnika Warszawska.

Artykuł dzięki: