Pages Menu
Categories Menu

Uniwersytet

Uniwersytet

Uniwersytet to szkoła wyższa o charakterze nietechnicznym. W Polsce szkoła wyższa, która jest uniwersytetem musi mieć uprawnienia do nadania tytułu doktora przynajmniej w dziesięciu dyscyplinach naukowych, w tym przynajmniej po dwa z każdej z następujących dziedzin:

humanistycznych, prawnych, ekonomicznych lub teologicznych,

matematycznych, fizycznych, nauk o Ziemi lub technicznych,

biologicznych, medycznym, chemicznych, farmaceutycznych, rolniczych lub weterynaryjnych.

Początek historii uniwersytetu w Polsce to XIV wiek, kiedy to co raz więcej ludzie zaczęli doceniać naukę i kształcili się poza granicami Polski. Uniwersytet ma dużo dłuższą historię niż politechnika w Polsce. Pierwszym Polskim uniwersytetem był Uniwersytet Jagieloński w Krakowie. Został utworzony w 1364 roku. W Polsce obecnie funkcjonują 42 uniwersytety publiczne w tym:

18 uniwersytetów np. Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Łódzki,

2 uniwersytety artystyczne – Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu,

4 uniwersytety ekonomiczne – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,

9 uniwersytetów medycznych np. Gdański Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,

2 uniwersytety pedagogiczne – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach,

5 uniwersytetów rolniczych – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy w Bydgoszczy.

2 uniwersytety techniczne – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Uniwersytet Technologiczno – Humanistyczny w Radomiu.

Artykuł dzięki: